De Belgische Nationale Zoogdierenwerkgroep ZWG geeft het driemaandelijkse gestencilde tijdschrift ’Eliomys’ uit. Het bevat per nummer gemiddeld 45 pagina’s achtergrondartikelen en zoogdiernieuws uit het gehele Vlaamse gewest. Regelmatig worden ook tussenstanden of rapporten van projecten van de ZWG gepubliceerd. Vaste onderdelen zijn ondermeer bijdragen over alle zoogdiergroepen, de vleermuisbeheerswerkzaamheden van de werkgroep (Bfrc 25.000 per jaar!), nieuws van de roofdierencampagne, waarnemingen, organisatiemededelingen, krantenknipsels en aankondigingen en verslagen van de zoogdierkampen en weekends van de ZWG.