Natuurhistorisch Museum, Bosquetplein 7, 6211 KJ Maastricht, telefoon 043 – 13671; Symposium Kalkgraslanden: beheren voor de toekomst; inleidingen en discussie over kalkgraslandflora en -fauna in Zuid-Limburg op 29 april 1983. Deelname ƒ 25,— (incl. lunch); nadere inlichtingen bij D. de Graaf.