Zoogdieren zijn niet alleen door het eten van vegetatieve plantendelen in staat invloed op de bosstructuur uit te oefenen, ook door middel van andere activiteiten kunnen ze meer of minder effect sorteren. Tot die andere activiteiten kunnen gerekend worden zaadverspreiding, zaadpredatie, betreding, bemesting en grondwoeling. Betreding en bemesting zullen ongetwijfeld effect hebben, maar er is nog te weinig van bekend om nu al goed beschreven te kunnen worden. Veel zoogdieren hebben wissels en bepaalde plaatsen waar ze hun uitwerpselen deponeren. Daardoor kunnen van nature patronen van verrijking, verschraling en bodemverdichting ontstaan. Van de andere effecten is meer bekend.