Met negentien waargenomen soorten zijn de vleermuizen in Nederland, wat aantal soorten betreft, verreweg de best vertegenwoordigde groep zoogdieren. Dit betekent echter niet dat het daarom ook de meest bekende zoogdiergroep is. Integendeel, door hun geruisloze nachtelijke levenswijze worden de vleermuizen weinig opgemerkt en ook voor spoorzoekers zijn het nogal ondankbare dieren. Voor bosbewonende vleermuizen geldt dit alles nog in veel sterkere mate. Vliegend in de duisternis onder het dichte bladerdek onttrekken ze zich volledig aan het oog van de waarnemer. Een artikel over de relatie tussen bos en vleermuizen kan dan ook niet meer zijn dan een samenvatting van toevallige waarnemingen en resultaten van nog fragmentarische onderzoekingen.