Door de uitbreiding van het wegennet en de intensivering van het verkeer is er een toenemende behoefte aan informatie over het gebruik van onderdoorgangen van wegen door Dassen. Indien Dassen tunnels willen gebruiken om wegen te passeren, kan aanleg van tunnels een deel van de isolerende werking van wegen opheffen. Tot nu toe zijn slechts op enkele plaatsen speciaal voor Dassen tunnels onder wegen aangelegd: onder de A50 in het land van Maas en Waal, onder de A76 in Zuid-Limburg en onder de A73 bij Nijmegen. Daarnaast zijn er onder een aantal wegen duikers, die bij de aanleg niet bedoeld waren als dassentunnels, maar die wel als zodanig kunnen fungeren. Eén zo’n duiker bevindt zich ten zuiden van Nijmegen.