In deze serie, waarvan reeds het eerste deel ’Levensgemeenschappen’ verschenen was, is nu deel 2 ’Dieren’ verschenen dat door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer is samengesteld. Het wordt in een woord vooraf warm aanbevolen voor beheerders van terreinen, maar het kan ook zijn diensten bewijzen bij projecten van landinrichting en natuurbouw. Het zal in feite allen, die de Nederlandse fauna een betere toekomst toewensen, veel interessants bieden, want een dergelijke compilatie van gegevens is elders niet te vinden. Behalve een hoofdstuk over jacht, worden in dit deel een groot aantal vogels, zoogdieren, maar ook reptielen, amfibieën, vissen en ongewervelden behandeld.