In maart 1983 is het eerste nummer verschenen van de Nieuwsbrief Milieu en Ontwikkeling van de Stuurgroep-World Conservation Strategy. In deze nieuwsbrief wordt korte actuele informatie over onderwerpen op het gebied van milieu en ontwikkeling, zowel in het binnen- als buitenland, gegeven. Dit is het aandachtsveld van de World Conservation Strategy (WCS), in 1980 opgesteld door de International Union of Conservation of Nature and Natural Resoures (IUCN) in samenwerking met onder andere het United Nations Environment Programme (UNEP). De Stuurgroep-WCS Nederland stelt zich ten doel deze strategie voor het behoud van de biosfeer voor Nederland in de praktijk te brengen.