De ministers van milieuzaken van de Europese Gemeenschap hebben er veertien uur voor nodig gehad om een richtlijn aan te nemen waarin de lid-staten gevraagd wordt de nodige maatregelen te treffen om de invoer van zeehondenvellen in de Europese Gemeenschap te beletten. Maar de richtlijn zal op 1 oktober 1983 ingaan, daarvoor heeft de Europese Commissie de tijd gehad om met Canada en Noorwegen te onderhandelen.