In het kader van de nieuwe jachtopeningsbesluiten 1983/84 werd in het Vlaamse Gewest door gemeenschapsminister Akkermans de handel in en het vervoer van roofdieren verboden. Dit is een belangrijke stap naar een doeltreffende wettelijke bescherming van deze sterk bedreigde zoogdierengroep. Tot op heden was de handel in levende en opgezette roofdieren een winstgevende zaak. Zo bracht één opgezette Das al gauw zo’n slordige Bfr. 5.000 op, terwijl een Bunzing of Hermelijn toch nog goed was voor een Bfr. 1.500. Voorts werden er vaak gigantische bedragen neergeteld voor levende dieren bestemd voor dierentuinen. Dassen waren en zijn daarenboven nog fel gezocht voor hun vacht en vet waaraan een heilzame werking wordt toegeschreven.