Het voor u liggende thema-nummer van ’Huid en Haar’ is een gezamenlijk initiatief van de redactie van ’Huid en Haar’ en de Gelderse districtscommissie*) van de ’Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland’. Op 23 april 1983 organiseerde de districtscommissie in het Burgers Dierenpark te Arnhem een voorlichtingsdag over het faunabeheer. Het idee om tot deze voorlichtingsdag te komen was ingegeven door de algemene en aanhoudende publieke belangstelling voor het faunabeheer, zoals die door de jaren heen merkbaar is op de districtsbijeenkomsten van ’Natuurmonumenten’ in Gelderland. Een schriftelijk verslag kan daarbij meer duurzaam aan de informatiebehoefte tegemoetkomen en meer mensen bereiken dan de voorlichtingsdag op zich.