Dit verhaal draagt ecologische basisinformatie aan met betrekking tot de rol van met name de grote zoogdieren in het ecosysteem waardoor de anderen zich in hun bijdragen meer tot hun onderwerp kunnen beperken. Daartoe wordt hieronder allereerst stilgestaan bij het begrip ’functionele relaties’. Vervolgens zullen de volgende thema’s worden behandeld: ’energie- en omzettingsverliezen’, ’predatorprooi relaties’, de rol van ’begrazing’ en ’de veranderende rol van de mens in het ecosysteem’.