De sectie ethologie van de vakgroep veehouderij aan de Landbouwhogeschool doet sedert enkele jaren onderzoek naar het gedrag van de Muskusrat. Omdat het dier nu ongeveer in alle delen van het land doorgedrongen is en een steeds grotere bedreiging voor de waterkeringen vormt, zal het onderzoek met ingang van 1984 geïntensiveerd worden. Daarvoor is een gedragsbiologe, drs. A.J. Verkalk, door de directie Faunabeheer van het ministerie bij de hogeschool gedetacheerd. Zij zal met hulp van studenten zowel in het laboratorium als in het vrije veld het gedrag van de Muskusrat bestuderen om zo een bijdrage te leveren aan verbetering van de vangstmethoden. Speciale aandacht wordt besteed aan de toepassing van geurstoffen die de dieren kunnen lokken en voor dat doel werkt TNO mee aan het project. Daar worden muskusklieren, faeces en urine van de dieren geanalyseerd. Intensief speurwerk naar het gedragspatroon en de afscheiding van geurstoffen zal de basis moeten leggen voor een verbeterde vangstmethode voor de Muskusrat. De Landbouwhogeschool, het ministerie van Landbouw en Visserij en TNO werken met dat doel samen in een project dat drie jaar zal duren en dat onder leiding staat van prof. P.R. Wiepkema, diergedragskundige bij de hogeschool.