De laatste in Nederland in het wild levende Bever werd in 1825 bij Zalk aan de IJssel geschoten. Volkomen onverwachts is in december 1983, ruim 150 jaar later, in een natuurterrein in het oosten van het land weer een Bever opgedoken. Verschillende bomen (met name Ratelpopulieren) zijn op de voor Bevers karakteristieke wijze doorgeknaagd, zoals duidelijk ook op bijgaande foto is te zien. Van de gevelde bomen zijn zijtakken afgebeten, die vervolgens naar de waterkant zijn gesleept en van hun bast zijn ontdaan. Ook zijn er uitwerpselen gevonden. Het dier zelf werd niet gezien. De herkomst van de Bever is nog onduidelijk, evenals de (onder-)soort van het dier. Hierbij moet rekening gehouden worden met een uit een dierenpark ontsnapt exemplaar of met een Bever, afkomstig uit herintroductieexperimenten in West-Duitsland.