In januari is het nieuwe Adresboek van Biologen verschenen dat door het Nederlands Instituut van Biologen (NIBI) is uitgegeven. Het adresboek is samengesteld op basis van het geautomatiseerde adressenbestand, dat beheerd wordt door het NIBI en de Biologische Raad samen. Het adresboek wil een practisch hulpmiddel zijn, zowel voor biologen als voor niet-biologen. Naast de namen en adressen van alle bij de Biologische Raad en het NIBI bekende biologen (5481 personen) treft men nog vele hoofdstukken met aanvullende overzichten over biologische instellingen en over instellingen waar biologen mee te maken kunnen hebben. Ook voor studenten kan het adresboek een bruikbare wegwijzer zijn in de gevarieerde wereld van de biologische organisaties. Er zijn ook nieuwe hoofdstukken aan toegevoegd over Gewestelijke Arbeidsbureaus en Regionale Punten Academici, natuurwetenschappelijke beroepsverenigingen, tijdschriften van biologisch wetenschappelijke verenigingen en schoolbiologische diensten. Het Adresboek van Biologen is te bestellen door storting van ƒ 25,— op postgironummer 3 733 955 ten name van het Nederlands Instituut van Biologen, Oude Gracht 320, 3511 PL Utrecht, 030- 314 241, onder vermelding van ’Adresboek van Biologen’.