Het overleven van de Pyreneese Desman (Desmana pyrenaica) en van de ondersoort (Desmana pyrenaica rufulus) baart de Spaanse natuurbeschermers grote zorgen. Hun achteruitgang zou zijn te wijten aan Amerikaanse Nerts (Lutreola vison) die uit nertskwekerijen is ontsnapt en zich over de centrale Pyreneeën hebben verspreid. Eenmaal in vrijheid, schijnen deze nertsen systematisch de Pyreneese Desman uit zijn habitat, de bergbeken, te verdrijven. De ondersoort is sinds twee jaar, toen de nertsen ontsnapten, niet meer gezien noch gevangen. De Europese Nerts (Lutreola lutreola) die niet op het Iberische schiereiland voorkomt, wordt eveneens bedreigd door Amerikaanse Nertsen die ontsnapt zijn uit fokkerijen in andere Europese landen. (Spaans Nationaal Agentschap)