Wij kennen allemaal de naam Robinson Crusoë en het verhaal van zijn verblijf op een onbewoond eiland. Waar dat eiland precies lag is moeilijk te zeggen, maar er bestaat wel een eiland dat naar hem genoemd is: Robinson Crusoë-eiland. Het is een van de groep eilanden, die samen de Juan Fernandez-eilanden genoemd en die 625 km uit de kust van Chili liggen. Als men meer zou weten over de Juan Fernandez-pelsrobben zouden er ook betere beschermende maatregelen genomen kunnen worden. Vandaar dat de World Wildlife Rangers de actie ’Geef de Rob de ruimte’ zijn begonnen. Met het geld van de actie kunnen een aantal biologen het begonnen onderzoek, met het doel deze robben voor altijd te behouden, voortzetten.