Spreken over grote roofdieren betekent —al eeuwenlang— praten over problemen. Want hoewel de grote roofdieren zoals Bruine Beer, Wolf en Los van oorsprong over vrijwel geheel Europa voorkwamen, is de kennis van hun ecologische betekenis nog zeer beperkt. De oorspronkelijke situatie is niet meer kenbaar: de authentieke vegetaties zijn ontgonnen en door gerichte vervolging zijn de roofdieren teruggedrongen tot restpopulaties in minder ontsloten en ontoegankelijke gebergtebossen. Ook in vroeger eeuwen hebben individuele personen dit betreurd. De toename van de beboste oppervlakte en van de hoefdierpopulaties, het vertrek van een aanzienlijk deel van de plattelandsbevolking uit de middelgebergten en de zich ontwikkelende ecologische kennis met betrekking lot predatieprocessen hebben de afgelopen decennia in geheel Europa een kentering teweeggebracht in de houding van de betrokken beroepsgroepen tegenover de grote roofdieren. Deze ommekeer heeft nu ook de mensen bereikt met verantwoordelijke posities op het hoogste besluitvormingsniveau.