Op 25 december 1983, 19 januari 1984 en 13 februari 1984 onderzochten L. Piek en ondergetekende een complex van een vijftiental bunkers op Schiermonnikoog op de aanwezigheid van overwinterende vleermuizen. Al eerder bekeken A. Heynen en W. van der Coelen onderdelen van het zelfde complex. Op de laatstgenoemde datum werden ook temperatuur- en vochtigheidsmetingen verricht.