Als wandelaar in Noorwegen krijg je zelden of nooit de grote roofdieren, zoals Bruine Beer, Wolf, Veelvraat en Los, te zien. Toch blijft het een intrigerende gedachte dat het nog mogelijk is. De Wolf was echter al bijna uitgestorven, dus werd het hoog tijd om over de bescherming te gaan nadenken. Sinds 1975 is de Wolf daarom officieel beschermd. Sindsdien ziet het er naar uit dat zich in Noorwegen een, zichzelf handhavende, populatie ontwikkelt. Of die officiële bescherming daarbij geholpen heeft, is niet duidelijk. De bescherming gaat echter wel gepaard met aanzienlijke problemen voor schapenhoudende boeren in de betrokken gebieden.