Van 15 juni tot en met 23 september 1984 is in de Oranjerie van de Hortus Botanicus te Leiden deze tentoonstelling georganiseerd rondom de nu 90 jaar geleden verschenen publicatie van Eugène Dubois: 'Pithecanthropus erectus eine Menschenaenliche Uebergangsform aus Java’ (Batavia, 1894). Hierin beschreef Dubois drie fossielen: een schedelkap, een kies en een dijbeen. Op grond van hun vorm en hun ouderdom concludeerde Dubois dat ze aan een wezen hadden toebehoord, dat een overgangsvorm was tussen de aapachtige voorouders van de mens en de tegenwoordige mens. Hij noemde het wezen daarom Pilhecanthropus erectus: de rechtopgaande aapmens. Doel van de tentoonstelling is een overzicht te geven van de stand van zaken toen en nu omtrent Pilhecanthropus (tegenwoordig Homo erectus genaamd). De tentoonstelling pretendeert niet een compleet beeld te geven van de evolutie van de mens, maar belicht alleen een aantal facetten van Homo erectus. Een belangrijke rol spelen: — de denkbeelden omtrent de oorsprong van de mens voordat Homo erectus werd ontdekt — de ontdekking van de fossielen van Homo erectus zelf — de plaats die Homo erectus in de stamboom van de mens inneemt — de verschillende ideeën over het uiterlijk van Homo erectus (de reconstructies) — de dieren die tegelijk met Homo erectus op Java leefden: de begeleidende fauna.