Er zijn nog maar zo’n vijftien Bruine Beren in het berggebied tussen Frankrijk en Spanje overgebleven. Om hen toch nog te kunnen redden zal men er snel in moeten slagen hun biotoop ongeschonden te beschermen en te behouden. Er moet dringend daarvoor een grootse, internationale pers- en informatiecampagne op touw gezet worden.