In het Noordhollandse Duinreservaat vindt sinds 1979 een onderzoek plaats naar de ecologie van de Vos. Het onderzoek wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van het Provinciaal Waterleidingbedrijf, het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Natuurmonumenten en het ministerie van Landbouw en Visserij. Eén van de punten van onderzoek is de vraag, in hoeverre Vossen vanuit het studiegebied tussen Wijk aan Zee en Egmond uitzwermen naar andere streken. Daartoe wordt elk jaar een groot aantal jonge Vossen van genummerde oormerken voorzien. Tot nu toe zijn geen terugmeldingen binnengekomen van buiten de Noordhollandse duinen. Toch nemen de onderzoekers aan dat hier of daar wel eens Vossen worden waargenomen of geschoten. Omdat zij graag een beeld willen hebben over de mate waarin Vossen het platteland infiltreren, doen zij een beroep op de lezers hun waarnemingen (ook uit het verleden) met zo veel mogelijk bijzonderheden, en bij voorkeur ook de kaartcoördinaten, door te geven. Betreft het een vondst van een dood exemplaar, dan willen de onderzoekers graag het lichaam voor nader onderzoek. Een snelle telefonische melding wordt dan op prijs gesteld. Het betreft dus Vossen uit Noord-Holland, ten noorden van het Noordzeekanaal en buiten de duinen.