De Steenmarter is, wat zijn voedsel betreft, een echte alleseter. De samenstelling van het voedsel kan sterk variëren, afhankelijk van het jaargetijde en het aanbod ter plaatse. Opmerkelijk voor dit roofdier is, dat in bepaalde perioden vruchten een belangrijk onderdeel van het voedselpakket vormen. In de litteratuur worden als periodes daarvoor opgegeven de zomer (Wächter 1975, met betrekking tot de Elzas), de zomer en de herfst (Hebtner et al. 1974, met betrekking tot de USSR; Goszczynski 1976, met betrekking tot Polen) en de herfst en de winter (Delibes 1978, met betrekking tot Spanje). Holisova & Obrtel (1982) geven voor Tsjechoslowakije aan dat Steenmarters vooral zacht fruit eten en maar weinig droog fruit en granen. Ook voor Nederland is gemeld dat vruchten een belangrijk element in het voedsel van Steenmarters vormen (IJsseling & Scheygrond 1943).