Dat Wolven vroeger in Nederland voorkwamen, dat ze schade veroorzaakten en dat ze gedood werden, is genoegzaam bekend. Lokale gegevens, onder andere die van Kazus (1968) geven wel de aantallen gedode Wolven, maar die getallen zijn moeilijk naar grotere gebieden te vertalen. Voor de Veluwe is er nu een bron gevonden, die over een periode van 25 jaar het aantal gedode Wolven opsomt. Daarmee kan een goede indruk worden verkregen van de aantallen Wolven die op de Veluwe leefden. Tevens kan een globale schatting van de landelijke populatie worden gemaakt.