Dinsdag 11 oktober startte de tweejaarlijkse vergadering van het Verdrag inzake de Bescherming van Migrerende Wilde Diersoorten, dat in 1979 in Bonn gesloten werd, en daarom ook bekendstaat als het Bonnverdrag. Het verdrag is opgesteld onder auspiciën van de UNEP (United Nations Environment Programm) en trad in 1983 in werking. Het Bonn-verdrag geldt wereldwijd en heeft betrekking op de bescherming van wildediersoorten, die internationale bescherming behoeven omdat hun leefgebieden de landgrenzen overschrijden. Om deze soorten te beschermen, worden samenwerkingsovereenkomsten tussen landen gesloten om leefgebieden en trekroutes voor verstoring te behoeden.