Sinds 1972 is het Zwanenwater met een totale oppervlakte van 575 hectare in bezit van ’Natuurmonumenten’. Wim Klomp is er in het voorjaar van 1973 beheerder geworden en is dit nog steeds. In de zestien jaar dat hij daar de scepter zwaait is er veel veranderd. Zijn initiatieven hebben een belangrijk stempel gedrukt op het gezicht van het Zwanenwater en zullen dit ook in de toekomst nog doen. De ontwikkelingen in het natuurbeheer en de komst van grote grazers als differentiërende maaimachines zijn ook het Zwanenwater niet voorbijgegaan. In december 1988 werd een interview gehouden met Wim Klomp over de begrazing, de voor- en nadelen, mogelijke uitbreiding en de integratie van grazers en recreatie. Een verslag van dit interview wordt hier gegeven. Wanneer zijn jullie begonnen met begrazing en hoe heeft het begrazingsbeleid zich ontwikkeld?