De gemeente Apeldoorn beslaat ruim 340 km2; ze behoort daarmee – in oppervlakte – tot de grootste gemeenten van Nederland. Maar liefst 55% van deze oppervlakte wordt ingenomen door bos- en natuurterreinen: 18.700 ha. Van deze 18.700 ha bos- en natuurterreinen is 67% rijkseigendom. Ruim 15% is eigendom van particulieren, 5% van stichtingen en verenigingen, 2000 ha is in bezit van de gemeente zelf.