De laatste – in Nederland – in gevangenschap gehouden Moerasbevers (Myocastor coypus, Beverrat of Nutria) gingen woensdag 16 augustus 1989 terug naar hun oorspronkelijke leefgebied. Naar moerasgebieden van Uruguay. Met deze repatriëring worden door Bont voor Dieren twee problemen opgelost; De ABN-Bank is verlost van de ruim 800 Moerasbevers waarvan zij enkele weken geleden onverwachts eigenaar werd; en met het verdwijnen van deze fokkerij is een einde gekomen aan de moerasbeverfokkerij in ons land. Na een reis van ongeveer twintig uur (ruim 11.500 km) werden de dieren uitgezet in een gebied ten westen van Montevideo. Een wild, moerassig gebied waar voldoende voedsel is voor deze planteneters. Het terrein is moeilijk toegankelijk voor mensen alleen al vanwege de vele giftige slangen. De eerste tijd verbleven de Nutria’s in een afgebakende ruimte en werden ze bijgevoerd. Na acclimatisatie kregen ze de volledige ruimte. Medewerkers van de Stichting Bont voor Dieren bleven in Uruguay om toe te zien dat de dieren onder ideale omstandigheden een leefgebied gingen inrichten. Nooit eerder werden zo veel – voor de bonthandel gefokte – pelsdieren op deze unieke manier van de dood gered.