Aan het eind van de vorige eeuw was de Otter een gewone verschijning in de Elzas. In de jaren zeventig echter waren er nog slechts een tiental individuen over en in 1980 dacht men dat de Otter uit de Elzas was verdwenen. Sinds 1981 is de Otter in de Elzas weer op verscheidene lokaties aanwezig. Het is moeilijk een schatting van de populatie te maken, maar zaken als de afwezigheid van gemarkeerde territoria, lange verplaatsingen, doen veronderstellen dat het een minimale populatie betreft, op de rand van het uitsterven. Uit; Ciconia 12 (2) : 107-108.