Wij hebben gemeend onder de kop ’ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij meldt’ regelmatig wat korte berichten zonder commentaar op te nemen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen. Andere tijdschriften volgden ons hierin. Ofschoon in de berichten nog wel eens meningen worden geuit waar natuur- en dierenbeschermers zich niet og moeilijk kunnen verenigen hebben wij toch gemeend de teksten op te moeten nemen om een beter idee te krijgen van de meningen, die op dit ministerie heersen.