Eigenlijk hadden wij er wel op gerekend dat er een samenwerking tot stand zou zijn gekomen met de plannenmakers van een nieuw zoogdierblad dat min of meer op de leest is geschoeid (zelfs het zelfde formaat) van 'Huid en Haar’. Toen echter naar ons idee de eisen zó werden gesteld alsof het een overname van ons blad zou zijn waarbij men tevens een grotere popularisering voor ogen stond van de betreffende organisatie bleek het dat weinig mogelijkheden meer over waren om tot een gewenste overeenstemming te kunnen komen. Dat betreurt ons zeer en wat ons betreft blijven wij open staan voor een samenwerking. In het 'andere’ tijdschrift, dat 'Zoogdieren’ wordt genoemd, zult u dus het basisidee van ons blad terugvinden, terwijl verschillende ideeën voor dit blad reeds gezamenlijk waren bijeengebracht en uitgewerkt.