Sedert het Saalien (200.000 jaar terug) onderscheiden wij in Nederland twee soorten marters (geslacht Martes) afkomstig van de familie der marterachtigen (Mustelidae), wij hebben het dan over de Steenmarter en de Boommarter (Martes martes 1758 L.). Deze soorten lever(d)en een duurzaam en gezocht bont, wat dan ook de reden was voor een genadeloze bejaging, die nog eens extra 'beloond’ werd door het uitkeren van premieën. Een uitgekeerde premie werd geregistreerd, en zo is er nog iets te zeggen over de marterverspreiding in de vorige eeuw (figuur 1). Men moet echter weten dat de pels van een marter indertijd een weekloon opleverde, zodat de werkelijke vangstaantallen waarschijnlijk veel hoger liggen. Deze jacht heeft de inheemse marterstand dan ook danig gereduceerd.