De Dollard – onderdeel van het Waddenzeegebied – en de overlanden van het Leekstermeer van het Groninger Landschap konden tot voor kort probleemloos worden beheerd, mede door inscharing van vee van boeren die daar belangstelling voor hadden. Als gevolg van de invoering van de zogenaamde Europese Superheffingsregeling om het melkoverschot terug te dringen is de Nederlandse rundveestapel met ruim 20% teruggelopen. Een maatregel die positieve kanten heeft voor het milieu en naar nu blijkt ook voor de boeren, maar niet voor Het Groninger Landschap die daardoor geconfronteerd werd met enorme beheersproblemen. De problemen betreffen echter niet alleen het beheer maar hebben ook enorme financiële gevolgen voor deze organisatie.