In het begin van deze eeuw zat in vrijwel elke kreek en grote watergang in Zeeuwsch-Vlaanderen ten minste één paar Otters. De Zeeuwsvlaamse Otters vormden één groep met de Otters in de kreken over de grens. Het totale aantal dieren moet toen beslist boven de vijftig hebben gelegen. Na de oorlog was Zeeuwsch-Vlaanderen één van de vijf gebieden in Nederland met een groep Otters. Hoe het er in de afgelopen tien, vijftien jaar voorstond, is onduidelijk. Uit die jaren dateren slechts enkele zichtmeldingen. Bij een vorig voorjaar verrichte inventarisatie zijn geen sporen van Otters aangetroffen. Er moet dan ook aangenomen worden dat het dier volledig uit het gebied is verdwenen. Ook in het aangrenzende deel van België wijst niets er op dat daar nog Otters zitten.