Het Staatsbosbeheer heeft een overzicht van de haar beschikbare litteratuur over de Das bijeen gebracht. Tevens, in het kader van de herinvoer van de Bever in Nederland is dit gedaan voor de Bever. De verzamelde litteratuur is gebundeld als bibliografie bijeen gebracht. De bibliografieën zijn opgesteld alfabetisch op auteursnaam, er zijn geen verdere sleutels op bijvoorbeeld onderwerp, voor nadere toegankelijkheid toegevoegd. Evenmin zijn samenvattingen van de betreffende litteratuur opgenomen. Naast de auteursnamen staan vermeld de titels van de publicaties, jaartal, uitgever en eventueel tijdschriftgegevens. 1. Vink, J.: De Das (Meles meles). Een overzicht van de beschikbare litteratuur per 1 april 1988. 78 bladzijden, 20,7 x 29,9 cm. Staatsbosbeheer, Dienstvak Terreinbeheer. 1988-6.