Nog maar enkele maanden geleden werd door de heer Pieters van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij de lokatie voor het op te richten 'Otterstation Nederland’ bekendgemaakt. Na wikken en wegen was de keus op Leeuwarden gevallen, waarbij als een van de belangrijke pluspunten de goede aansluiting op het Openbaar Vervoer genoemd werd. Leeuwarden dus. Kortgeleden mochten wij via het Journaal vernemen dat de vuilverbrandingsinstallatie in die zelfde gemeente gesloten is. De dioxinewaarden die het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne heeft gemeten, overschreden de norm met een factor 1.000.