Het zoetwatermilieu mag zich tegenwoordig verheugen in een algemene belangstelling. Een gevolg van het feit dat de achteruitgang van de kwaliteit van het water nu ook een bedreiging voor de mens wordt. Zuiveringsinstallaties kunnen steeds regelmatiger de hoeveelheid vervuiling niet meer aan en dan moet er gestopt worden met het inlaten van water voor drinkwater. Dat al zeer lang rietvogels niet voldoende nestgelegenheden vinden, de Roerdomp zijn camouflagetruc niet meer kan uithalen, de vissoorten zijn gereduceerd tot slechts enkele in grote aantallen en dat de Otter Neerlands wateren, terecht, de rug heeft toegekeerd, werd niet als alarmerend gezien.