Op vrijdagavond 23 november 1990 zal beverbioloog drs. Bart Nolet een dialezing verzorgen over de Bevers in de Biesbosch. Aanvang van de lezing is 20.00 uur en de toegang is gratis. Er zal met name aandacht geschonken worden aan de huidige stand van zaken in het beverexperiment. Bart zal al het tot nu toe uitgevoerde onderzoek uitgebreid toelichten. Aandacht ook voor de vraag wel of geen jongen en hun mogelijke oorzaken. Tevens zal de mate van vervuiling van (water)bodem en diens invloed op de Bevers besproken worden. Kortom het belooft een uiterst interessante beveravond te worden.