Gedurende de winters 1987/ 1988 en 1988/1989 en de zomer van 1989 zijn inventarisaties van vleermuizen uitgevoerd aan de oostelijke Maasoever tussen Arcen en Afferden. Tijdens de zomerinventarisatie zijn acht vleermuissoorten aangetroffen en tijdens de winterinventarisaties minimaal drie vleermuissoorten. De Gewone Dwergvleermuis en de Watervleermuis zijn in de zomer het meest verspreid aangetroffen, gevolgd door de Ruige Dwergvleermuis en de Rosse Vleermuis is een beeld ontstaan van de beschikbaarheid van geschikte vleermuisbomen in de omgeving van de onderzochte kastelen. Er blijken daar veel geschikte bomen voor te komen.