Milieubiologen van de Rijksuniversiteit Leiden: 'Schade aan huisdieren door Vossen en andere roofdieren gemakkelijk te verminderen met behoorlijke huisvesting’ Roofdieren kunnen in bepaalde gevallen aanzienlijke schade toebrengen aan allerlei pluimvee dat mensen buitenshuis voor hun plezier houden. Per seizoen heeft echter slechts één op de tien bezitters van deze huisdieren roofdierschade aan zijn vogels. Vooral Vossen zouden hiervoor verantwoordelijk zijn: tweederde van alle schadegevallen bij kippen en 85% van de schadegevallen bij ander pluimvee wordt door de gedupeerden aan de Vos toegeschreven. Toch treedt in gebieden waar géén Vossen voorkomen, maar wel andere roofdieren aanwezig zijn (zoals Wezel, Hermelijn en Bunzing), even vaak schade op. Ook in die gebieden heeft namelijk ongeveer één op de tien bezitters van kippen en ander pluimvee per seizoen last van schade. Bij andere huisdieren (katten, honden, konijnen, schapen, geiten en cavia’s) is vrijwel nergens schade door roofdieren gemeld.