In een schriftelijke vraag stelde mr. François Roelants du Vivier (België) aan de Europese Commissie welke internationale voorzieningen zijn getroffen voor de bescherming van de Das. Bij monde van mr. Clinton Davis antwoordde de Commissie dat de Das is geplaatst op Appendix III van de Overeenkomst inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke milieu in Europa. De zogenaamde Conventie van Bern. Meer recent is het voorstel van de Commissie voor een richtlijn voor de bescherming van natuurlijke en halfnatuurlijke habitats en voor wilde dieren en planten. De bedoeling hiervan is te komen tot een wettelijk kader voor de bescherming van bedreigde soorten in de gemeenschap. Schriftelijke vraag no. 865/88, van mr. François Roelants du Vivier (België) aan de Europese Commissie (2 augustus 1988).