De verspreiding van enkele zoogdieren in delen van Limburg voor 1850 wordt beschreven. Haas en Konijn waren algemeen aanwezig. Edelhert, Reeven Wilde Zwijn waren in de eerste helft van de negentiende eeuw in Limburg zeldzaam. Wolf, Vos, Bunzing en Wezel kwamen algemeen voor; de Wolf werd na het begin van de negentiende eeuw zeldzaam en raakte halverwege de vorige eeuw uitgeroeid. Uit: Pelzers, E., J.H. de Rijk & J.B.M. Thissen, 1988. Zoogdieren in Limburg vóór 1850. Natuurhistorisch Maandblad 77 (10) : 166-172.