Het nummer van de bladzijde wordt slechts één maal vermeld, ook als de betreffende diersoort meer dan eens op deze bladzijde wordt genoemd. Behandelt een heel artikel één soort, dan wordt slechts het bladzijdenummer van de titelpagina vermeld.