Met dit nummer openen wij onze tiende jaargang. Met de voorbereidingen van Huid en Haar begonnen wij al jaren eerder. De afgelopen tien jaar zijn niet zonder hindernissen verlopen. Maar dank zij onze lezers en niet te vergeten de vele auteurs hebben wij vele moeilijkheden kunnen overwinnen. Toch hebben wij meer lezers nodig om goed te kunnen draaien en om te kunnen gaan denken aan uitbreiding. Want, zoals elkeen welbekend, zijn de afgelopen tien jaar doorgeworsteld zonder dat van wie dan ook enige subsidie werd ontvangen. Aan de ene zijde heeft dat grote voordelen omdat van belangenverstrengeling nu niet gesproken kan worden en ook geen 'censuur’ wordt uitgeoefend op de inhoud van ons blad.