Het internationale Zeehondensymposium 'Recent Seal Research’ dat op 3 en 4 mei 1991 in EcoMare, centrum voor wadden en Noordzee, De Koog, Texel is gehouden, heeft een aantal opmerkelijke zaken opgeleverd. Sprekers uit Duitsland, Engeland en Nederland gaven een overzicht van het huidige zeehondenonderzoek. Ook werd gesproken over de gevolgen voor de zeehondenstand van verschillende politieke keuzes en over het nut van het opvangen van Zeehonden. Dr. Norbert Dankers van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) op Texel sprak over de populatie-ontwikkeling van Zeehonden in de 19de en 20ste eeuw en over de mogelijke toekomstige populatieontwikkeling. Deze is afhankelijk van de keuze die de politiek maakt voor het beheer van de Waddenzee. Dankers gaf drie verschillende mogelijkheden aan: de klassieke visie, de functionele visie en de natuurlijke ontwikkelingsvisie. Op dit moment neigt de overheid naar de natuurlijke ontwikkelingsvisie. Bij deze visie wordt niet direct gestreefd naar een vast aantal Zeehonden, maar naar een schone en rustige Waddenzee, zodat het aantal Zeehonden vanzelf zal toenemen tot een daarbij passend aantal Zeehonden.