Henk Zandstra, van het provinciaal consulentschap Natuur-, Milieu- en Faunabeheer maakt jaarlijks een overzicht van alle meldingen van Zeehonden, maar ook andere zeezoogdieren in Zeeland. Het gaat dan ook om strandingen van zowel levende als dode dieren. In z’n verslag over 1990 maakt hij melding van het heuglijke feit, dat er zo goed als zeker in de Westerschelde een jonge Zeehond is geboren. Een zeer jonge Zeehond begeleid door twee volwassen dieren is verschillende keren waargenomen. De dieren bevonden zich in een deel, waar ze weinig door de rekreatie-, noch beroepsvaart werden gestoord. Uit de najaarsperiode zijn uit de Westerschelde verschillende meldingen binnengekomen. Hij schat, dat er in deze Delta-arm waarschijnlijk drie à vier Zeehonden aanwezig zijn.