Het virus dat de laatste tijd een slachting heeft aangericht onder de Zeehonden in de Noordzee, heeft zijn eerste slachtoffers gemaakt bij andere zeezoogdieren. Aan de Noordierse kust zijn drie dode Bruinvissen aangetroffen met antistoffen tegen het morbillivirus. Het is niet bekend hoe de dieren de infectie kunnen hebben opgelopen. Het verspreidingspatroon van de epidemie onder de Zeehonden komt overeen met de najaarstrek van de Bruinvissen, van de Oostzee naar de Noordzee en verder naar het zuiden via het Kanaal. Het is daarom denkbaar dat Bruinvissen hebben gezorgd voor de verspreiding van het virus naar zuidelijker zeehondenpopulaties. Zeehonden zelf leggen niet van zulke grote afstanden af.