De Oostvaardersplassen moeten in beheer komen bij de particuliere natuurbescherming. Maandagavond 17 juni 1991 stelden Pieter Winsemius (Natuurmonumenten), Ed Nijpels (Wereld Natuur Fonds) en Bart Korf (Vogelbescherming) Staatssecretaris drs. J.D. Gabor (Natuurbeheer) op de hoogte van de oprichting van de Stichting Oostvaardersplassen.