De Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) heeft in haar jaarvergadering te Reykjavik in juni 1991 de volgende stap gezet naar een systeem voor de regulering van mogelijke commerciële walvisvaart in de toekomst. Er is een computermodel uitgekozen dat als basis moet dienen voor dit nieuwe systeem. Uitvoerige simulatiestudies moeten voldoende garanties bieden voor het behoud van walvispopulaties, wanneer in de komende jaren landen weer willen gaan jagen. Nog niet alle hindernissen zijn geslecht, vooral de onbekendheid met de identiteit van walvispopulaties leidt nog tot complicaties. Maar geleidelijk komt het einde van het wetenschappelijke werk in zicht en de eventuele hervatting van de commerciële walvisvaart zal vooral afhangen van juristen en politici, wier besluiten het wetenschappelijke werk moeten aanvullen om een werkelijk duurzaam beheer van de commerciële walvisvaart mogelijk te maken.