Bijna 100% van de Europeanen is van mening dat overheden meer moeten doen voor het behoud van de natuur. Dit blijkt uit een enquête die de European Television Magazines Association (ETMA) in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds begin 1991 in hun edities hebben geplaatst. Doelstelling was via dit onderzoek – onder zestig miljoen lezers in tien landen – te weten te komen wat de houding van het publiek is ten opzichte van de natuur en het milieu. De resultaten van de enquête werden donderdag 6 juni in Brussel gepresenteerd in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Europees Parlement en het Wereld Natuur Fonds. Uit de enquête bleek verder dat 88% van de respondenten actief mee wil werken aan het behoud van de natuur. Slechts 66% is bereid een algemene milieubelasting te gaan betalen, terwijl zogenoemde regulerende heffingen (een extra milieuheffing op vervuilende produkten) door 88% wordt goedgekeurd. Ook opvoeding scoorde hoog: 99% van de respondenten vindt het nuttig kinderen bewust te maken van natuur- en milieuproblemen. Opmerkelijk was ook de Nederlandse reactie op de vraag of er een 100 km/uur snelheidslimiet moet worden ingevoerd. Bijna driekwart van de inzenders hebben deze vraag met ’ja’ beantwoord. In totaal werden twaalf vragen geformuleerd. Daarvan gaan er tien over het milieu en de natuur. Voorzitter Mortensen van de ETMA benadrukte in zijn speech dat deze enquête geen officiële opiniepeiling is: ’De ETMA tekent voor een journalistieke benadering. Uit de antwoorden op onze enquête kunnen we enkele belangrijke trends afleiden. In elk geval is duidelijk dat het probleem niet alleen speelt in dichtbevolkte landen, maar dat het in heel Europa een topic van de eerste orde is’.